13

Krásná příroda je i v podzemí

 Tam, kde je hornina vápenec, se často v podzemí vytvářejí krápníkové jeskyně.
                                                                                                                                    Krápníkové jeskyně                  

Krápníkové jeskyně
Zjisti a zapiš, kde jsou u nás krápníkové jeskyně:


Které jeskyně jsou nejblíže od vás? .
Jsou tam krápníky? 

Schránka živočicha ve vápenci

Vápenec (schránka plžů)
Co často bývá ukryto ve vápenci?