11

Co už víš o minerálech ?

 

Porovnej barvu různých minerálů.

Jakou barvu má sůl?
Jakou barvu má pyrit?

 

Porovnej rozpustnost minerálů ve vodě.

Sůl se ve vodě
Křemen se ve vodě

Doplň větu tak, aby byla správná. Vybírej z následujících slov: z jedné látky/z více látek, liší/neliší se.

Minerály jsou a svými vlastnostmi se .

Kterými vlastnostmi se minerály například liší?