6

Porovnej kousek žuly a čediče

Prohlédni si obrázek žuly a čediče a porovnej velikost částí, které je tvoří. 

Přiřaď obrázek žuly a čediče k větě, která vyjadřuje jejich vlastnosti.

Žula
Čedič
Jednotlivé části se dají rozlišit obtížně
Jednotlivé části rozeznáváme dobře