2

Porovnej vlastnosti kamenů a půdy

 

1) Dej na misku trochu navlhlé půdy, promni ji v prstech a zkus vyjádřit, co vytváří.                                                                                                                   

Co vytváří navhlá půda?

 

2) Na druhou misku dej 2 -3 různé kameny a porovnej je s půdou.

Čím se nápadně liší kameny a půda?

Půda
Kameny