4

Rozumíš rozdílu mezi horninou a nerostem ?

hornina
nerost

 

Přiřaď k obrázkům na správné místo slova nerost a horninu: