4

Rozumíš rozdílu mezi horninou a nerostem ?

nerost
hornina

 

Přiřaď k obrázkům na správné místo slova nerost a horninu: