5

Porovnej rozpustnost soli a žuly

 

1) Pozoruj lupou zrnko soli.
2) Trochu soli rozpusť v co nejmenším množství vody a rozpuštěnou sůl nech několik dní stát na teplém místě.
     Až se voda odpaří, popiš, co na misce zůstane a pozoruj to lupou.

Na misce jsou
Kolik látek tvoří sůl?

 

3) Dej do vody kousek žuly a nech ji ve vodě několik dní.

Kolik látek tvoří žulu?
Rozpustila se žula nebo některá látka, která ji tvoří?

4) Vyvoď závěr a doplň větu tak, aby byla správná: stejné/různé, rozpouštějí/nerozpouštějí

Pevné látky na povrchu země mají vlastnosti. Některé se ve vodě a jiné .