3

Pozoruj žulu

a) Pozorně si prohlédni kousek žuly lupou

b) Porovnej své pozorování s obrázkem

J Hůla
J Hůla
VK
Žula je hornina. Kolik různých látek je možno v žule rozlišit?
Napiš podle obrázku jejich názvy:
Doplň: To jsou .