2

Z následujících slov vyber ty, které označují nerosty :