7

Seřaď za sebou správně slova : 

 

pískovec, písek, žula  

zvětrávání zpevňování