6

Uveď 3 příklady hornin, které mají původ v neživé přírodě a jejich využívání 

 

hornina využívání