3

Z následujících slov vyber ty, které označují horniny