1

Doplň :

 

Neživé pevné přírodniny z jedné látky se nazývají
Neživé pevné přírodniny z více látek jsou