5

3 školy

V Modré škole, Červené škole a Zelené škole soutěžili
žáci po 4 měsíce ve sběru starého papíru.

Přečti z grafu, kolik kilogramů nasbírali,
hodnoty si zapiš do tabulky.

Zjisti, která škola po sečtení
celkových výsledků vyhrála.

Jednotlivé položky ve všech uvedených
měsících zaokrouhli na stovky.

Doplň tabulku po zaokrouhlení na stovky.

 

Modrá škola

Červená škola

Zelená škola

leden

 

 

  

únor

  

  

 

březen

 

  

  

duben

 

  

  

Vyhrála škola:

Celkem:

Modrá škola:
Červená škola:

Zelená škola


Porovnání celkového výsledku:

Nejvíce papíru nasbírali žáci v .


11