24

Recyklace

 

Recyklací 1 t skla se ušetří přibližně 1 t písku. Při získávání písku vznikají v přírodě odpady. Na 500 kg písku – přibližně až 200kg odpadů.

Kolik odpadů v přírodě nevznikne, jestliže se použije místo 1 t písku 1 t sebraného skla upraveného k recyklaci?