35

Obchodování s polem

Pole si lidé mohou kupovat a mohou je prodávat. Potřebují proto vědět, jak je pole velké.

Naznač si odměření plochy podle obrázku:

Taková plocha se označuje 1 metr čtvereční   a zkratkou 1 m2.

Čtverec, jehož strana má délku 10 m, má plochu 10m x 10m = 100 m2. Říká se mu ar.

Čtverec, jehož strana má délku 100m, má plochu 100m x 100m = 10000m2.Říká se mu hektar – značka ha.

Pole se obvykle měří na hektary.

Odhadni při vycházce odkrokováním plochu 1 aru a jen pohledem plochu 1 hektaru.


11