50

Vyřeš tajenku

 

V tajence je ukrytý název zvířátka, které svým způsobem života nechtěně vysází miliony stromů.

Podle výsledků násobení vylušti tajenku

E = 9.2                                       K= 9.3                                   A = 8.5                            V = 8.3

V = 6.4                                         E = 6.3                                      R = 6.5

24

18

24

18

30

27

40


11