28

Porovnej hmotnosti těchto materiálů

Seřaď materiály za sebou podle hmotnosti
(od nejmenšího - 1. po největší - 9. pomocí čísel).

1.

Benzin 1cm3 = 0,75 g

2.

Diamant 1 cm3 = 3,5 g

3.

Nafta 1 cm3 = 0,85 g

4.

Suchý písek 1 cm3 = 1,5g

5.

Porcelán 1 cm3 = 2,4 g

6.

Sklo 1 cm3 = 2,4 g

7..

Černé uhlí 1 cm3 =1,4 g

8.

Hnědé uhlí 1 cm3 = 1,2 g

9.

Žula 1 cm3 = 2,6 g

Vyjádři porovnání hmotnosti tří dvojic látek z uvedené
tabulky prostřednictvím značek: <       a     ´=

Seřaď materiály za sebou podle hmotnosti 
(od nejmenšího –1. po největší - 9. pomocí čísel).

Vymodeluj z modelíny krychli o velikosti stran 1 x 1x 1cm.

Zkus odhadnout, jakou má hmotnost.

Skutečná hmotnost: