1

Úloha o Petrovi

 

Petr hodil do modrého kontejneru 7 papírových krabiček a do žlutého 3 krát více plastových krabiček. Kolik plastových krabiček Petr vyhodil? Kolik vyhodil všech krabiček? Použil na krabičky správné kontejnery?

Papírových krabiček
Plastových krabiček
Plastových krabiček
Celkem

x =
x = 
y = 
y

Petr vyhodil plastových krabiček. Celkem vytřídil 28 krabiček. Použil kontejnery.