23

Počítej

Vypočítej příklady v balonkách.

Potom podle klíče, který je dole v tabulce,
doplň do balonků písmena a vyřešíš přísloví..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

B

R

O

Í

Ř

L

M

S

Č

A

E

Z

I

T

Které přísloví jsi zjistil(a)?
Které 2 minerály jsi zjistil(a)?
Dokážeš vysvětlit význam tohoto přísloví?

11