1

Jak se třídí odpad ? 

Vyhledej, do kterých skupin se odpad nejčastěji třídí, sestav si tabulku a napiš do ní ke každé skupině příklad odpadu.

Vyhledej symbol, který říká, že odpad se má třídit.

Tabulku a symbol vlož sem.
Zjisti, kdo zajišťuje nakládání s vytříděným odpadem: