25

Jak se označuje zjišťování nového ?

  1. písmeno: Dopravní prostředek jezdící po kolejích i mimo města

  1. písmeno : Co obvykle podle přísloví předchází pádu?

  1. písmeno : jakou barvu mají rostliny?

1.písmeno: co mají obratlovci v těle?

  1. písmeno : opak ženy je

1.písmeno: živočichové, kteří se neživí rostlinami

Když lidé chtějí zjišťovat škodlivé i pro člověka výhodné vlastnosti různých hub a bakterií, zabývají se obvykle složitými
odbornými pracemi. Jak se taková práce, jejíž výsledky pak velmi pomáhají lidem, jmenuje?

Vylušti z tajenky:

K objevování nových věcí se využívá

Kde se taková práce s houbami
a bakteriemi obvykle provádí?
Zjisti z tajenky:

  1. slabika slova lanovka

  1. slabika slova borůvka

1.slabika slova radost  

1.slabika slova továrna

1.písmeno slova řada

Výzkum hub a bakterií se obvykle provádí v