4

Houby jsou velmi rozmanité a lidé je využívají různě. 

 

Plodnice jedlých hub se u nás často sbírají a využívají jako potraviny. Při sběru hub se lidé mají chovat tiše a opatrně, aby nepoškozovali přírodu.

Sebrané houby se nemají dávat do neprodyšných obalů a mají se co nejdříve spotřebovat.

Sbíráme pouze ty houby, které bezpečně známe. Důležitá je velká opatrnost, protože některé houby jsou jedovaté.  

11