16

Kde sbíráme houby ?

 

Kam obvykle lidé chodí „na houby“? Kde jich obvykle nacházejí dostatek?
Je takové místo kolem vaší obce?
Znáš jména některých hub, které lidé sbírají? Uveď příklady:
Jak se lidé mají při sbírání hub chovat? Proč?
Kterou část houby lidé sbírají, když jdou „na houby“? Co nesbírají?