11

Zajímavé pozorování

 

Vezmi si klobouk nějaké houby např. žampionu a polož ho na rovnou desku na bílý papír spodní částí dolů.

Po několika dnech klobouk opatrně zvedni a pozoruj. Co je na papíru?

 

Papír můžeš přikrýt sklem a podobně si můžeš připravit různé obrazce z klobouků jiných druhů hub.