32

Co dělat ?

Čím dřevokazná houba v obydlích škodí?
Kde jsou naopak takové houby užitečné?
Je ošetření trámů v obydlí chemickými prostředky správné?
Co se má udělat se zbytky těchto chemických prostředků?