9

Podobně lidem i ostatním organismům škodí mnohé druhy bakterií, které jsou původci různých nakažlivých či přenosných nemocí. Takové nemoci se označují cizím slovem „infekční“. 

Aby se zamezilo přenosu těchto bakterií, musí se nakažení lidé velmi ohleduplně chovat k okolí a u vážných nemocí, způsobujících často i smrt, se nakažení lidé musí umístit do odděleného místa do karantény.

Podobně se dávají do karantény i hospodářská zvířata, aby se další nenakazila.

Šíření nemocí se označuje slovem epidemie a ochranou je udržování čistoty a očkování.

V minulosti, když lidé ještě neznali příčiny nemocí, mnoho lidí u nás zemřelo na mor.

11