41

Které řešení je správné ?

S kým souhlasíš? Zdůvodni svoji odpověď:
Co se dostává při spalování listí do ovzduší ?
K čemu se dá využít kompost?
Jaký význam má přidání bakterií?
Uvaž, kde je asi možno koupit prostředek s bakteriemi do kompostu?