10

Bakterie žijí ve velkém množství v půdě a ve vodě, kde se živí rozkládáním zbytků organických látek. Jjsou to rozkladači podobně jako houby.

Mají v přírodě velký význam.

Některé bakterie lidé přímo využívají k rozkládání organických látek ve vodě v čistírnách odpadních vod, některé při přípravě kompostu, při výrobě bioplynu, některé i při výrobě různých mléčných výrobků např. jogurtů apod.

11