40

Co se dá využít k topení ?

Některé bakterie  v uzavřených vzduchotěsných nádobách rozkládají organické látky z odpadu  (např. z výkalů zvířat) a přitom se uvolňuje  hodně plynů, které dobře hoří. Tyto bakterie mohou žít bez přístupu vzduchu. K čemu se takové  hořlavé plyny dají využívat? Porovnej se zemním plynem.

Přečti si z obrázku a napiš, jak se takovým plynům říká:

Doplň podle obrázku ještě následující větu:

Bakterie ke svému životu využívají biologický  v nádobách bez přístupu 

a uvolňují přitom plyn, kterému se říká . Ten se používá k .