28

Kde se houby nemají sbírat ?

Proč lidé nemají sbírat houby ve znečištěném prostředí?
Odkud se do ovzduší dostávají nečistoty?

Součástí prachu, který se dostává do ovzduší, bývají i různé nebezpečné látky.

Kde se takové látky hromadí?
Proč je to u hub zvláště nebezpečné?