7

Při sbírání hub musíme být velmi opatrní.

Nebezpečná je muchomůrka červená, kterou však obvykle dobře poznáme a necháme ji růst, aby zkrášlovala les. Daleko nebezpečnější je smrtelně jedovatá muchomůrka zelená (hlízovitá), kterou si lidé někdy pletou se žampionem nebo bedlou.

 Houby jsou velmi citlivé na znečištěné prostředí. Znečištění ovzduší je často příčinou, proč některé houby v takovém prostředí vůbec nenalézáme. Houby do svého těla při výživě z půdy vstřebávají různé škodlivé látky, které se pak v jejich tělech hromadí.  Je důležité v takovém prostředí houby raději nesbírat a třeba si i zajet houby sbírat do prostředí, které je čisté a kde také roste větší počet jedlých hub.

Lidé u nás chodí často do lesa sbírat jedlé houby, ale někteří se nechovají správně, a když houbu neseberou, aspoň ji zničí. Tak les připravují často o krásnou ozdobu.

Houby, které jsou vzácné, jsou zákonem chráněné. V naší přírodě je jich téměř 50 druhů.  Protože je zná a dovede rozlišit jen málo lidí, je důležité chovat se při sběru hub správně a sbírat pouze houby, které známe.

11