8

Jak houby uvolňují energii potřebnou pro život ?

Co uvolňují živočichové a rostliny z organických látek dýcháním?
Který plyn k dýchání potřebují?
A který se uvolňuje do ovzduší?

 

Většina hub uvolňuje energii pro život stejně jako živočichové a rostliny
Co to znamená? 

Který plyn z ovzduší tyto houby potřebují?
Který plyn do ovzduší uvolňují?

 

Některé jednoduché houby (např. kvasinky, plísně) ) neuvolňují energii dýcháním, ale uvolňují energii kvašením bez potřeby kyslíku. 
Vyvoď z této informace závěr. Doplň větu slovy: potřebují nebo nepotřebují.

Kvasinky ke svému životu kyslík.