7

Co je život na úkor jiného organismu ?

 

Někdy houby získávají organické látky také na úkor živých organismů. 

Připomeň si, jakým slovem se označuje živočich, který žije na úkor jiných? čili .

Kterým slovem můžeme označit houbu, která žije na úkor jiných organismů? 

P i t

 

Takové houby někdy rostliny i živočichy ničí.            

Houba václavka  se živí buď jako rozkladač, nebo jako parazit.

Zapiš k obrázkům slovo     CIZOPASNÍK    a     ROZKLADAČ 

podle toho, co znázorňují.