4

Jak se živí houby ?

 

 Označ, které látky hlavně tvoří tělo živočichů i rostlin?

Označ, co se stane  s opadalým listím a dalšími zbytky rostlin i živočichů v půdě.

Houby se vyživují zbytky organismů a dále je rozkládají.
Zjisti z tajenky, kterým slovem označujeme takový organismus:

První slabika slova "rozdělit"
Opak slova "zápor"
Zkráceně slovo "ačkoliv"
Houby jsou:

Zatrhni, kterými látkami se houby živí:

Které látky hlavně tvoří tělo hub?'

Které látky hlavně tvoří tělo všech organismů?