1

Houby se podobně jako rostliny nepohybují z místa na místo, ale svou výživou jsou podobnější živočichům. Nemají chlorofyl a potravu získávají z neživých částí organismů, které postupně rozkládají, nebo z již rozložených organických látek v půdě (z humusu). Jsou to většinou rozkladači.

Tělo známých hub roste v půdě, kde je humus, nebo na zbytcích rostlin a dalších předmětech, ve kterých jsou organické látky.

Některé houby vytvářejí plodnice, jednodušíí  houby (např. plísně nebo kvasinky) je nevytvářejí. 

Některé houby získávají potravu i na úkor živých organismů, jsou to paraziti. Např. známé václavky se někdy živí na zbytcích stromů jako rozkladačí a jindy na kmenech živých stromů jako paraziti. Podobně i choroše.

11