5

Co již víš o životě hub ?

 

Samostatně doplň věty:

Tělo hřiba nebo muchomůrky tvoří  a

Houby většinou získávají potravu ze zbytků  a  tak, že je .

Houby jsou .

K výživě využívají látky .