13

Jak jsou bakterie malé ?

Vyznač si na papír 1 cm. Rozděl tento cm na mm. Kolik mm je v jednom cm?

 Prohlédni si lupou velikost vyznačeného 1 mm. Zjisti, kolikrát lupa

zvětšuje, obvykle to bývá 2x – 3x.

Co umožňují mikroskopy?

 Školní mikroskopy zvětšují obvykle 40x až 640x a některé i 1600x.

Jakou délku by měl 1 mm při zvětšení 40x ?  

a při zvětšení 400x ? 

Naznač si porovnání těchto rozměrů úsečkami.


Dokonalé mikroskopy zvětšují i několika tisíckrát i milionkrát. 

Bakterie lidé mohou pozorovat pouze dokonalými zvláštními mikroskopy. Bakterie jsou ještě 1000 x a více menší, než 1 mm. Jsou tak nepředstavitelně malé, že do objemu 1 ml by se jich vešlo několik milionů. Najdi si na odměrné nádobě značku pro objem 1 ml. 

Kolik ml se vejde do jednoho litru?
Říká se, že bakterie jsou všudypřítomné. Co si pod tím představuješ?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Siemens-electron-microscope.jpg Carl Zeiss AG / CC BY-SA