3

Nejmenší skupinou organismů jsou bakterie.  

Pouhým okem je vůbec nevidíme. K jejich pozorování jsou nezbytné jen velmi dokonalé mikroskopy (zařízení pro zvětšování).

Je jich ohromné množství všude kolem nás. Jsou v půdě, ve vzduchu, ve vodě i ve všech organismech.

Některé mají pro život velký význam, např. půdní bakterie a  některé střevní bakterie. Jiné jsou velmi nebezpečné, jsou původci nakažlivých onemocnění.

11