8

Uveď 3 příklady, jak lidé využívají bakterie 

 

1.
2.
3.