4

Uveď 3 příklady hub, které se mohou používat při přípravě jídla 

 

1.
2.
3.