Globální problémy prostředí

Které problémy přinášejí vlivy člověka na prostředí

Problémy  ovzduší, vody, půdy, živé přírody

Důsledky změn v prostředí – ohrožení dalšího vývoje

Rozsahy  a nebezpečí změn