Země

Co tvoří základ Země 

Jaké je její postavení ve vesmíru 

Co působí na podmínky a děje na Zemi 

Co tvoří zemský povrch  

A jak se mění