Výtvarná výchova

V rámci environmentálního vzdělávání je výtvarná výchova dobrým prostředkem k prohlubování znalostí přírody, kladnému vztahu k ní a naučení nebo zopakování termínu souvisejícího s věcmi kolem nás. Výtvarná výchova a estetická výchova rozvíjí představivost a učí různé výtvarné techniky.