Ekologie krajiny

Co jsou biomy 

Charakteristické rysy krajin a podmínky života od tundry po tropické lesy

Příklady organismů v různých biomech a krajinách

Příklady vztahů lidí k přírodě a jejich důsledků v různých částech světa 

Změna krajiny v průběhu času v naší republice

Rozmanitost krajin a ochrana života v krajině