51

Jak si mají lidé z různých částí světa pomáhat ?

 

Mezi částmi světa jsou velké rozdíly.

Vyplň tabulku uvedenými slovy podle toho, co pokládáš za nejdůležitější pomoc lidem v nejchudších zemích a uveď
pořadí důležitosti od čísla 1 = nejdůležitější: 

obchody, potraviny, práci, lékaře, dopravu, bydlení, továrny, vodu, vzdělání, zábavu, peníze, sport.

1.

2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 

 

 

 

 

 

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

 12.