50

Co lidé z různých míst umí ?

 

Mají lidé na celém světě stejné podmínky pro svůj život?
Které podmínky jsou důležité pro život lidí na celém světě?
Co umí lidé, kteří jsou gramotní?
Co nejvíce obdivuješ z toho, co lidé umí?
Čemu se říká umění?
Uveď, který sport se ti nejvíce líbí?
Kdo je v něm podle tebe nejlepší u nás?
Kdo ve světě?
Co je olympiáda?