43

Co zajišťují jednotlivá zaměstnání ?

Přiřaď k uvedeným základním lidským činnostem nejméně 2 příklady zaměstnání, která je zajišťují.

Získávání přírodních zdrojů:
Výroba surovin:
Výroba různých věcí:
Předávání věcí:
Zajišťování bydlení:
Zkoumání věcí a dějů:
Potřeby jiných lidi: