63

Kolik energie potřebuješ ?

V potravě získáváme energii pro svůj život. Množství potravy, kterou má člověk přijmout, se liší podle věku, podle práce atd. 
Každá potrava obsahuje určité množství energie, má jinou energetickou hodnotu.
Energetická hodnota se udává v jednotce kJ (kilojoule – čti kilodžoul).

Obvyklá denní energetická potřeba člověka se liší podle věku. Podívej se na energetickou potřebu, která se tě týká.

7-10 let

10-13 let

7100-7900   kJ

8500-9400  kJ

 

Moje energetická potřeba je

Vyber a označ, kdy potřebuješ více jídla? 

Vyber, co je správně: