70

Jak se potravinami plýtvá ?

V bohatých zemích v Evropě jeden člověk za rok vyhodí průměrně okolo 73 kg potravin do odpadů, kdežto v chudých
státech (např. v Africe) se do odpadů dostává 10x méně nevyužitých potravin za rok.

Spočítej, kolik je to přibližně na osobu za den v Evropě a kolik v Africe.

Převeď množství na gramy.

Za den vyhodí každý člověk v Evropě průměrně
V Africe lidé nevyužijí průměrně

 

O čem tato čísla svědčí v Evropě a o čem v Africe?   

V Evropě
V Africe

 

Pro představu si množství potravy, která se průměrně vyhodí v Evropě a v Africe, odvaž a porovnej.