39

Znáš naši republiku ?

Přiřaď na správná místa k vyznačeným velkým městům v naší republice jejich názvy.

Kolik názvů měst jsi už věděl(a) ?

Zjisti počet obyvatel v naší republice: